Ontstaan

De Bedrijfspraktijk, door Egbert Koch en Maarten Thans opgericht in 2008, is voortgekomen uit de succesvolle samenwerking tussen De Kennemerpraktijk en De Praktijk Heemstede op het gebied van workability voor overheidsdiensten, luchtvaart, bedrijfsleven en privépersonen.

De vruchtbare en efficiënte multidisciplinaire aanpak van vraagstukken op het gebied van de verhouding tussen belasting en belastbaarheid van werknemers kan nu vanuit één aanspreekpunt worden georganiseerd. Dit komt de synchronisatie van de activiteiten ten goede.

Filosofie

De balans tussen belasting en belastbaarheid van werknemers bepaalt in hoge mate de feitelijke intrinsieke waarde van het ‘human capital’. De mate waarin voornoemd evenwicht aanwezig is, definiëren wij als “workability”. Door deze te meten en te analyseren op een gevalideerde wetenschappelijke manier, worden we in staat gesteld gefundeerde uitspraken te doen betreffende deze balans en de daarmee samenhangende uitvalrisico’s.

De blauwdruk van de metingen en analyses wordt gevormd door het bio-psycho-sociaal model waarin de medewerker op fysieke, mentale en sociale (on)mogelijkheden en omstandigheden wordt gescreend.

Eerst na een dergelijke grondige diagnose kunnen preventieve en curatieve interventies op maat worden toegepast. Het multidimensionele meten, waarbij bovendien de interactie tussen de verschillende domeinen in kaart wordt gebracht, is voor ons een bepalend hulpmiddel om bedrijfsgezondheid uit te drukken in termen van welbevinden c.q. welzijn.

Door onze methodiek en werkwijze systematisch toe te passen doorlopen we het gehele spectrum: van inventarisatie t/m interventie en effectmeting. Dit geeft u de mogelijkheid om gefundeerd uw rapport bedrijfswelzijn® te presenteren.

Bedrijfswelzijn®

Wij introduceren een nieuwe term in Nederland: bedrijfswelzijn®

"de som van het biopsychosociale welbevinden van de werknemers; 'jaarcijfers' van uw human capital"

Ook als u wel een idée heeft hoe het met uw ‘human capital’ gesteld is: De Bedrijfspraktijk zet uw ideeën en verwachtingen systematisch af tegen wetenschappelijk onderbouwde analyses en biedt waar nodig en gewenst, oplossingen.